Privépraktijk Edegem

Telefonisch (weekdagen 8-20u, zaterdag 8-12u)

 • Telefoon: 03 295 39 35
 • Om telefonische interventies tijdens de raadpleging te vermijden, bestaat de kans dat uw oproep wordt beantwoord door één van onze secretariaatsmedewerkers.

E-mail (karen@drvandevoorde.be)

Om het e-mailverkeer per aangevraagde raadpleging te beperken vragen we u de vermelding van

 • Naam patiënt
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Voldoende tijdstippen waarop u in de gelegenheid bent om langs te komen, rekening houdend met consultatie-uren (hiernaast vermeld) en wachttijd.

Maandag

 • Doorlopend van 8u45 tot 14u15

Dinsdag

 • Doorlopend van 8u45 tot 14u15
 • Avondraadpleging enkel bij dringende doorverwijzing

Woensdag

 • Doorlopend van 8u45 tot 11u00

Donderdag

 • Doorlopend van 8u45 tot 14u15

Vrijdag

 • Doorlopend van 8u45 tot 14u15

Praktische info

 • Indien u een afspraak wenst te maken voor 2 of meerdere personen vermeldt u dit duidelijk zodat de nodige tijd gereserveerd kan worden
 • We vragen uw begrip voor de soms wat langere wachttijden.
  • Indien u dringend wordt doorverwezen door uw huisarts vermeldt u dit best in uw email zodat er zo snel als mogelijk een oplossing kan gezocht worden, mits uw flexibiliteit.
  • Gelieve 48u op voorhand uw afspraak te annuleren (via sms, telefonisch of email) indien u verhinderd bent. Vrijgekomen plaatsen kunnen immers benut worden voor dringende zorgen. Bij het niet nakomen van uw afspraak of het niet tijdig annuleren (binnen de 24u) kan een verzuimvergoeding aangerekend worden.
  • Gezien de terugkerende lange wachttijden voor avondraadplegingen (gemiddeld 9 maanden) worden deze om praktische redenen vanaf 2018 voorbehouden voor dringende doorverwijzingen via de huisarts, indien de dagraadplegingen volzet zijn.
  • Nieuwe patiënten die een dringende afspraak wensen dienen zich eerst tot de huisarts te wenden.
 • Aangezien we graag de genoteerde afspraakuren respecteren is het mogelijk dat bij meerdere problemen niet alles op 1 raadpleging grondig kan besproken worden en er bijgevolg een vervolgafspraak gepland wordt.
 • Breng zeker uw ID kaart, 2 klevers van de mutualiteit en een eventuele lijst met uw onderhoudsmedicatie mee.
 • Voor onze veiligheid geven wij de voorkeur aan betaling via Bancontact
 • Bij het niet tijdig annuleren van uw afspraak (> 24u op voorhand) kan een administratieve kost van 20 Euro worden aangerekend.
 • Medische vertegenwoordigers kunnen enkel een afspraak inplannen via email.
 • De wachttijd loopt op dit ogenblik tot november 2021.
 • Gekende patiënten met dringende pathologie kunnen steeds een mail sturen naar
 • Voor nieuwe patiënten is er een voorlopige patiëntenstop. Bij een urgentie kan de doorverwijzend arts steeds zelf telefonisch contact opnemen om een spoedconsult in te plannen.